Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023 – postępowanie uzupełniające

Poniżej przedstawiamy listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  w wyniku postepowania uzupełniającego. Przypominamy, że rekrutacji poddawani są kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych: