KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JEDLNIA – LETNISKO W SPRAWIE DOWOZÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi, a często nieprawdziwymi informacjami na temat dowozu dzieci nieuprawnionych do placówek oświatowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko pragnę wyjaśnić, co następuje:
1. Jak każdego roku przetarg na dowóz dzieci do szkół jest ogłaszany na podstawie listy dzieci uprawnionych, którą przedstawiają wójtowi dyrektorzy poszczególnych szkół.
2. Cena biletu, którą pokrywa Gmina, kalkulowana jest jako bilet miesięczny dla jednego ucznia i w ostatniej kalkulacji wynosi 147,90 zł. Stanowi ona 50 % rzeczywistej ceny biletu, ponieważ pozostałe 50 % przewoźnik otrzymuje w formie dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego.
3. Przedstawionej listy uczniów na szczęście nie traktujemy jako zamkniętej. Jak co roku, siadamy do stołu i rozważamy możliwość dowozu dzieci nieuprawnionych z terenu naszej gminy, czyli tych, które mieszkają poniżej odległości wskazanej w ustawie. Z przewoźnikiem negocjujemy cenę oraz warunki przejazdu, tak, aby zapewnić dowóz do szkół wszystkich dzieci.
4. Na dzień dzisiejszy jestem po wstępnych rozmowach z przewoźnikiem, negocjacje trwają i jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Jednocześnie dyrektorzy szkół sporządzają listy dzieci, które chciałyby skorzystać z zapewnionego przez Gminę środka transportu. Niezwłocznie po uzgodnieniu z przewoźnikiem wszystkich warunków, wystąpię do skarbnika gminy z wnioskiem o zabezpieczenie środków na sfinansowanie tego zadania.
5. Dodatkową przeszkodą w realizacji przewozów w obecnym czasie jest fakt, że w związku z pandemią zaostrzone zostały przepisy w zakresie dowozów dzieci, tzn. maksymalna liczba dzieci w autobusie została ograniczona do 50 % miejsc siedzących. Możemy zatem mieć do czynienia z sytuacją, że autobus będzie jechał w połowie pusty, nie zabierając jednym kursem wszystkich dzieci po trasie. Jest to kolejne, nowe wyzwanie, a jednocześnie duży problem, z którym mam nadzieję, tak czy inaczej, sobie poradzimy.
Na koniec jeszcze serdeczna prośba: w okresie pandemii stanęliśmy przed kolejnym trudnym do rozwiązania tematem. Proszę o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które sieją zamęt i nam na pewno nie pomagają. Pracujemy nad znalezieniem optymalnego rozwiązania dla dowozu dzieci do szkół i takie powinno zostać lada dzień wypracowane. Ostateczny komunikat w tej sprawie zamieścimy do piątku 18 września 2020 r.