Uroczystości upamiętniające postać ppor. Danuty Siedzikówny ps. Inka

Dnia 16 września 2017r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Słupicy wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać podporucznik Danuty Siedzikówny ps „Inka”, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podkomendnej pułkownika Zygmunta Sendzielarza. Uczniowie  obejrzeli program słowno-muzyczny wykonany przez uczniów PSP im. J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko oraz wysłuchali prelekcji księdza doktora Jarosława Wąsowicza przybliżającej sylwetkę ,,Inki” młodemu pokoleniu. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Antoniówki, by wziąć udział w modlitwie, apelu pamięci i odsłonięciu tablicy upamiętniającej Danusię Siedzikównę.